Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2012
Дата публікації 07.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул. Семиренко, 1-Б, м. Киъв, 03134
Керівник* Чмiль Микола Мусiйович - Генеральний директор. Тел: 0444076827
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
26 квітня 2012 року о 18:00 годині за адресою :
м. Київ,вул Семиренко, 1-Б, кімната 1 )

Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 квітня 2012 р. з 17:30 до 17:50 за адресою:м.Київ, вул Семиренко, 1-Б, кімната 1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УПТК”
26 квітня 2012 року:

1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ “УПТК” за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.
2. Затвердження річного звіту для подання в НКЦПФР.
3. Про використання отриманого прибутку.
4. Щодо виплати дивідендів.
5. Про використання ПрАТ “УПТК” кредитних ліній, які надають банки.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 26 квітня 2012 року, починаючи з 26 березня 2012 року, звернувшись до кімнати № 1 за місцезнаходженням Товариства по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30 години.
Контактна особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Полторацька Любов Макарівна;
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Чміль Микола Мусійович.
Акціонери мають право особисто прийняти участь у зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити :
- паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни ;
- для представника акціонера - паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.
Довідки за телефоном: 407-68-27.

Голова правління Чміль М.М.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чмiль Микола Мусiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2012
(дата)