Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


14.11.2003

Постанова № 552-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 552-КФ

м. Київ

2003-11-14

Я, уповноважена особа Комісії, - член Комісії Волков Микола Федорович, на підставі доручення Голови Комісії від 07.11.03 р. №144-КФ розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства «УПТК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. 50 років Жовтня, 2-6, код за ЄДРПОУ 16476514, роз.рах. 26004210401980 в КРУ КБ «Фінанси та Кредит»),

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 15.10.2003 №11963/07 за невиконання розпорядження від 29 січня 2003 р. №28-КФ було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ «УПТК». У розпорядження зазначалося, що статут ЗАТ «УПТК» не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме: 1. Положення п. 12.8.1. та п. 12.9. статті 12 статуту товариства не відповідає вимогам ст. 45 Закону України «Про господарські товариства». 2. Положення п. 12.10.6., п. 12.10.7, п. 12.10.8. статті 12 статуту товариства не відповідає вимогам п. д) ст. 41 Закону України «Про господарські товариства». 3. Положення п. 12.10.11. статті 12 статуту товариства не відповідає вимогам п. е) ст. 41 Закону України «Про господарські товариства». 4. Положення п. 12.10.12. статті 12 статуту товариства не відповідає вимогам п. 1) ст. 41 Закону України «Про господарські товариства». 5. Положення п. 14.3. статті 14 статуту товариства не відповідає вимогам ст. 49 Закону України «Про господарські товариства». 6. Положення п. п. 15.3., 15.4., статті 15 статуту товариства не відповідає вимогам ст. 9 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» та ст. 37 Закону України «Про господарські товариства». 7. Положення п. 1.1. ст. 19 статуту товариства не відповідає вимогам ст. 19 Закону України «Про господарські товариства». Термін виконання розпорядження було встановлено до 01 серпня 2003 р. Термін інформування уповноваженої особи про виконання розпорядження було встановлено до 16 серпня 2003 р. Постановою від 07.11.2003 №20089/07 Голову правління ЗАТ «УПТК» було проінформовано про дату та місце розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів. На дату розгляду справи розпорядження виконано, але з порушенням терміну виконання. Враховуючи наведене та керуючись абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п. 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 №27,-

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання розпорядження уповноваженої особи Комісії від 29 січня 2003 р. №28-КФ на ЗАТ «УПТК». накласти штраф у розмірі 225 (двісті двадцять п'ять) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України по коду 23030300 бюджетної класифікації, символ 101, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до господарського суду у встановленому чинним законодавством порядку.